* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач оранжереї", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією агронома або майстра зеленого господарства - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, вказівки органів вищого рівня; нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; біологію квіткових культур; основні агрономічні вимоги до умов вирощування квіткових культур; технологію вирощування квіткових рослин у регіоні (готування земельної суміші, підготовка ґрунту, сівба та садіння рослин, порядок поливання, розпушування, підживлення, обробка рослин отрутохімікатами); підготовка квіткової продукції до зберігання та реалізації; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу спеціалістів оранжереї для виконання виробничих завдань. Здійснює контроль за додержанням агротехніки вирощування квіткових культур. Розробляє поточні та перспективні плани роботи оранжереї. Контролює стан ґрунту, температури, вологості, провадить дослідні замірювання. Здійснює збирання, аналіз та систематизацію техніко-економічної та агрономічної інформації. Своєчасно оформлює обліково-звітну документацію та подає її до відповідних підрозділів підприємства. Здійснює контроль за справністю і раціональним використанням технологічного обладнання оранжереї, якістю та економним витрачанням садивного матеріалу, хімікатів, збереженням матеріальних цінностей. Забезпечує працівників оранжереї інвентарем, інструментами, садивним та іншими матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту відповідно до чинних норм. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює роботу для підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.