Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у господарсько-фінансовій сфері діяльності центру, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації; методи аналізу фінансово-господарської діяльності; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць і баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку з обліку майна, коштів, фондів, результатів фінансово-господарської діяльності центру. Здійснює банківські операції та операції, пов'язані з обігом коштів та матеріальних цінностей. Складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за обігом бланків звітності. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, оплату праці, інших платежів та виплат. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності центру; інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов'язань. Контролює роботу з питань, пов'язаних з виконанням кошторису утримання центру. Готує дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передавання до архіву.

Спеціалізація
Має право: вимагати за дорученням керівництва необхідні матеріали, положення, інформацію з метою підтвердження проведених фінансових витрат; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу центру до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.