* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Буртоукладач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією буртоукладача 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову транспортерів, буртоукладальних машин, вентиляційних установок та інших споруд на полі, схеми їх підключення; хімічний склад та фізико-механічні властивості басейнової солі і допустимий ступінь її вологості під час забивання в бугор; властивості та кути природних відкосів сипучих матеріалів; правила і способи ущільнення верхнього шару солі та цукрового буряка в кагатах; правила планування площадок, вибору геометричних форм для забивання бугрів та визначення їх розмірів; строки витримки та зберігання солі і цукрового буряка в буграх; методи визначення проценту забрудненості цукрового буряка; солі, способи їх очищення від сторонніх домішок; технологічні показники цукрового буряка; причини виникнення несправностей у роботі транспортерів, буртоукладальних машин та іншого устаткування; основні відомості з біохімії і технології зберігання цукрового буряка; порядок обліку сировини та оформлення документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує поле до приймання сировини. Укладає в бурти цукровий буряк і сіль. Регулює подачу сировини транспортерами, буртоукладальними та іншими машинами. Видаляє сторонні домішки, які забруднюють сіль. Ущільнює, вирівнює верхній шар та оформлює бурти і бугри. Контролює якість цукрового буряка, який надходить, розподіляє на місця складування за категоріями і кондиціями відповідно до установленої інструкції з приймання і зберігання сировини. Перевіряє правильність відбору проб. Спостерігає за станом цукрового буряка і солі під час зберігання в буртах, проводить комплекс робіт по догляду за ними. Приймає та здає мати. Веде облік цукрового буряка, який надходить на переробку з буртів. Бере участь у переміщенні та ремонті транспортерів, буртоукладальних і інших машин.