Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста-обхідника з котельного устаткування II групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову й технічні характеристики котлів та допоміжного устаткування; теплові схеми і технологічний процес роботи агрегатів; призначення і принцип роботи автоматичних регуляторів, теплових захистів, блоківок, сигналізації і засобів вимірювань; норми якості пари, живильної води; характеристику палива, що спалюється; властивості хімічних реагентів, що вводяться до пароводяного тракту агрегата, та їхнє дозування; режими навантаження котлоагрегатів; техніко-економічні показники роботи котлоагрегатів; будову устаткування системи золошлаковилучення, що обслуговується; схему газового тракту; види топок для рідкого шлаковилучення; ефективність виходу рідкого шлаку залежно від навантаження; схему змивних водогонів і каналів; елементарні фізико-хімічні властивості шлаку й золи; правила й порядок змащування механізмів; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки й водопідготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує, контролює, шляхом обходу забезпечує надійну роботу основного і допоміжного котельного устаткування: пилоприготувальної установки; газоповітряної, газомазутної і дренажної систем; пальникових пристроїв; установки з введення хімічних реагентів до пароводяного тракту котла; систем продувок і пристроїв з обдуву поверхонь нагріву котла; редукційно-охолоджувальної установки; бакового господарства; систем технічної води й стисненого повітря; гідрозоловилучення (Тиск пари до 6,0 МПа - паропродуктивність котла понад 30 до 100 т/год.). Забезпечує безперебійну роботу шлакодробарок, шлаковидалячів і золоуловлювачів. Бере участь у веденні режиму роботи котлоагрегату. Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування, що обслуговується, перемикання в теплових схемах котельної установки. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

Спеціалізація
Машиніст-обхідник з котельного устаткування, зайнятий обслуговуванням тільки допоміжного котельного устаткування, тарифікується на групу нижче за умови відповідних паропродуктивності котлів і тиску пари.