Інструкція для посади "Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста-обхідника з котельного устаткування II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й технічні характеристики котлів та допоміжного устаткування;
      - теплові схеми і технологічний процес роботи агрегатів;
      - призначення і принцип роботи автоматичних регуляторів, теплових захистів, блоківок, сигналізації і засобів вимірювань;
      - норми якості пари, живильної води;
      - характеристику палива, що спалюється;
      - властивості хімічних реагентів, що вводяться до пароводяного тракту агрегата, та їхнє дозування;
      - режими навантаження котлоагрегатів;
      - техніко-економічні показники роботи котлоагрегатів;
      - будову устаткування системи золошлаковилучення, що обслуговується;
      - схему газового тракту;
      - види топок для рідкого шлаковилучення;
      - ефективність виходу рідкого шлаку залежно від навантаження;
      - схему змивних водогонів і каналів;
      - елементарні фізико-хімічні властивості шлаку й золи;
      - правила й порядок змащування механізмів;
      - основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки й водопідготовки.

1.4. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, контролює, шляхом обходу забезпечує надійну роботу основного і допоміжного котельного устаткування: пилоприготувальної установки; газоповітряної, газомазутної і дренажної систем; пальникових пристроїв; установки з введення хімічних реагентів до пароводяного тракту котла; систем продувок і пристроїв з обдуву поверхонь нагріву котла; редукційно-охолоджувальної установки; бакового господарства; систем технічної води й стисненого повітря; гідрозоловилучення (Тиск пари до 6,0 МПа - паропродуктивність котла понад 30 до 100 т/год.).

2.2. Забезпечує безперебійну роботу шлакодробарок, шлаковидалячів і золоуловлювачів.

2.3. Бере участь у веденні режиму роботи котлоагрегату.

2.4. Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування, що обслуговується, перемикання в теплових схемах котельної установки.

2.5. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування.

2.6. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст-обхідник з котельного устаткування III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Машиніст-обхідник з котельного устаткування, зайнятий обслуговуванням тільки допоміжного котельного устаткування, тарифікується на групу нижче за умови відповідних паропродуктивності котлів і тиску пари.