* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Директор гідроелектростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови й рішення Уряду, визначальні основні напрями економічного та соціального розвитку відповідної галузі; постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва електричної енергії; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності гідроелектростанції (каскаду); методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; досягнення науки й техніки в галузі енергетики та досвід передових енергопідприємств; економіку, організацію виробництва, праці і управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання задач підприємства, передбачених Статутом (положенням про підприємство) і трудовим договором (контрактом). Організовує роботу й ефективну взаємодію цехів та інших структурних підрозділів підприємства з метою найбільш повного виробництва електричної енергії на основі ефективного використання гідроресурсів. Забезпечує виконання показників ефективності використання державного майна і прибутків, рентабельності виробництва. Забезпечує виконання підприємством державних завдань згідно із встановленими кількісними і якісними показниками. Вживає заходів із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов для їх праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує правильне застосування принципу соціальної справедливості, поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, єдиноначальності та колективності в обговоренні і вирішенні питань, матеріального та морального стимулювання, підвищення ефективності виробництва. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: своєму заступникові, керівникам функціональних та виробничих підрозділів підприємства. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та господарського розрахунку, у тому числі у взаємодії з енергоринком. Щорічно подає до органу управління майном звіт про результати роботи підприємства.