* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з підтримання пластового тиску", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробництва закачування агентів у пласт; устаткування для закачування в пласт, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту; умови виникнення геологічних ускладнень, технічних неполадок, аварій устаткування і способи їх запобігання і ліквідації; порядок оформлення звітної документації; норми витрат і правила зберігання матеріалів; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки і технології підвищення нафтовіддачі пластів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань з підтримання пластового тиску. Визначає шляхи підвищення ефективності роботи нагнітальних свердловин. Проводить аналіз технічного стану фонду нагнітальних, свердловин і причини відмовлень роботи устаткування. Здійснює контроль за виконанням завдань з закачування води в пласт і за станом виробничих об'єктів. Складає наряд-завдання на капітальний ремонт нагнітальних свердловин і контролює якість їх проведення. Забезпечує правильність консервації та збереження невстановленого устаткування і запасних частин. Організовує розслідування причин аварій і виходів із ладу устаткування. Організовує і контролює виконання робіт щодо випробувань і впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Організовує впровадження передового досвіду щодо експлуатації нагнітальних свердловин. Веде облік і необхідну документацію з технічного стану устаткування, його паспортизацію. Вживає заходів щодо виконання вимог правил і норм з охорони навколишнього середовища.