Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога з водоочищення атомної електростанції - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації та ремонту устаткування хімічного очищення води; технологію очищення води, методи контролю параметрів води; неорганічну і органічну хімію; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови технологічного устаткування хімічного очищення води; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування водопідготовки; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі хімічного очищення води; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; технічні вимоги та конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; план дій персоналу атомних електростанцій і населення під час радіаційної аварії; правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за станом і режимом роботи устаткування хімічного очищення води атомної електростанції. Бере участь у роботі з налагодження і випробування устаткування хімічного очищення води, його приймання з ремонту і монтажу. Контролює та аналізує роботу устаткування відповідно до виробничих інструкцій і режимних карт, видає рекомендації щодо його удосконалення. Готує: технічні рішення та заходи щодо зміни технологічних схем, режимів, реконструкції установок водоочищення; технічні завдання проектним організаціям для розробки нових технологічних схем і методів водоочищення. Розробляє та вдосконалює технологічні карти, виробничі інструкції, тематичні плани інструктажів. Забезпечує наявність на робочих місцях нормативно-технічної документації, інструкцій, схем і плакатів. Контролює дотримання технології хімічного очищення води, кількість витратних матеріалів і хімічних реагентів. Здійснює контроль виконання вимог ДЕСТів, технічних умов та інших нормативних і виробничих документів та регламентів, діючих у сфері водопідготовки. Веде облік витратних матеріалів, хімічних реагентів, масової кількості води, обробленої на установках хімічного очищення для технологічних і власних потреб. Складає заявки на фільтруючі матеріали та хімічні реагенти. Бере участь у роботі комісій з розслідування відмов, порушень у роботі устаткування хімічного очищення води. Забезпечує надійний та економічний режим роботи установок водоочищення, загальну ядерну і радіаційну безпеку; правильну експлуатацію та своєчасний огляд трубопроводів і посудин системи хімічного очищення води, працюючих під тиском. Узагальнює і сприяє поширенню передового вітчизняного і світового досвіду, що стосується ведення технологічного процесу водоочищення. Здійснює навчання персоналу дільниці хімічного очищення води атомної електростанції безпечним методам та прийомам роботи. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань та практичних навичок персоналу дільниці хімічного очищення води.