Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст шахтових холодильних установок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову шахтових холодильних установок; основні закони фізики щодо холодильного процесу; вплив різних факторів та температурний режим роботи установок; схему розміщення трубопроводів, арматури та приладів; правила заповнення системи холодоагентом: систему й режим змащування механізмів; правила вмикання й вимикання електроприладів; ознаки неполадок обладнання та способи їх усунення; порядок та правила ведення обліку роботи установок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обслуговування всього комплексу обладнання шахтових холодильних установок; пуск та підтримування найвигіднішого режиму роботи холодильних установок. Здійснює встановлення температурного режиму установок залежно від температури повітря, що подається до шахти. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за справністю двигунів, трубопроводів, арматури, приладів та апаратури. Виявляв та усуває неполадки в роботі агрегатів і апаратури холодильних установок. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт. Веде встановлену документацію.

Спеціалізація
У разі обслуговування шахтових холодильних установок сумарною холодопродуктивністю до 200 тис. ккал/г.