Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер зварювальних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера зварювальних робіт 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань вузлів, виробів та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден, експериментальних, унікальних виробів та конструкцій, які дорого коштують; будову установок та приладів для кольорової, магнітопорошкової, ультразвукової рентгено- та гама-дефектоскопії; принцип роботи електронно-променевої зварювальної установки; керівні нормативно-технічні документи, Державні та галузеві стандарти, технічні умови, загальні положення та правила контролю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання, вузли, вироби та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден з двошарових листів, теплотривких, спеціальних та корозійностійких сталей при підвищених та знижених температурах. Контролює якість та приймає зварювання та зварні з'єднання експериментальних, унікальних виробів та виробів, які дорого коштують, і конструкцій з експериментальних марок сталей. Контролює режими робіт, які виконуються на електронно-променевих зварювальних установках з застосуванням автоматичних систем слідкування. Контролює правильність заповнення технологічних паспортів на відповідальні вузли та вироби за результатами неруйнівних методів контролю.