* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Автоматник холодновисаджувальних автоматів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією автоматника холодновисаджувальних автоматів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичну схему та способи налагодження автоматів різних типів; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв; систему допусків і посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Висаджує, накатує, обрізає, нарізає болти, гайки та інші вироби із заготовок діаметром понад 17 мм на багатопозиційних, комбінованих калібрувальних холодновисаджувальних автоматах та автоматах-комбайнах. Висаджує на автоматах різної конструкції деталі, вироби за 6-7 квалітетами (1-2 класом точності). Висаджує біметалеві контакти з плакуючим шаром із дорогоцінних металів та їх сплавів на багатопозиційних автоматах зі зварюванням компонентів заготовок виробів. Підналагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні холодновисаджувальні автомати та автомати-комбайни.