* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Провідний інженер лабораторії технічної діагностики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера лабораторії технічної діагностики I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; сучасні методи, прилади і обладнання для діагностування об'єктів; технічні вимоги до якості робіт, приладів і обладнання лабораторії технічної діагностики; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, електро- і радіаційної безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою персоналу з діагностування резервуарів, ємностей та посудин, що працюють під тиском, лінійної частини трубопроводів приладами акустично-емісійної діагностики, методами рентгеногаммаграфування або іншими приладами і методами. Здійснює контроль та перевірку результатів обстежень якості зварювальних робіт і з'єднань, перевірку технічної документації, якості зварювальних матеріалів і кваліфікації зварників. Складає заявки на необхідне обладнання і матеріали для виконання робіт з діагностування об'єктів. Забезпечує виконання правил безпечного ведення робіт і правил експлуатації приладів та лабораторного обладнання. Організовує проведення перевірок, ремонту і налагодження лабораторних приладів, обладнання та оснащення, освоєння і впровадження сучасних методів і приладів та обладнання для діагностування об'єктів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію.