* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Провідний інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту лінійних споруд електрозв'язку; правила, інструкції з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку; перспективи технічного розвитку філіалу, організацію технічного обслуговування, порядок і методи проведення вимірювань та ремонту обслуговуваних технічних засобів; порядок проведення технагляду за будівництвом та реконструкцією кабельних ліній; інструкцію з приймання до експлуатації лінійних споруд; порядок і правила проведення охоронно-роз'яснювальної роботи, надання дозволу на розкопки поблизу кабелю, розслідування пошкоджень; основи теорії та практики захисту лінійних споруд від ударів блискавки, електромагнітних впливів та корозії; функціональні схеми організації і будови основних та обхідних напрямків зв'язку і розподільної мережі проводового мовлення; схеми проходження кабельних трас, фідерних та абонентських ліній; улаштування вводів, захисних пристроїв; основні технічні дані та конструктивні особливості обладнання лінійно-кабельних споруд; призначення та режими роботи технічних засобів; порядок визначення характеру та місця виникнення пошкоджень, технологічні карти перевірок та вимірювань парам.; технологічні карти ремонту лінійних споруд; призначення, принципи дії вимірювальних приладів та порядок їх періодичної перевірки й ремонту; основні теоретичні та практичні положення про проведення електричних вимірювань, періодичність, норми та порядок виконання перевірок, вимірювань, ремонту; контрольні терміни усунення пошкоджень; правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту лінійних споруд; Правила технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку та розподільної мережі проводовго мовлення,Правила охорони ліній зв'язку, Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення; Правила перетину повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж з лініями електропередачі; норми витрат запасних частин та експлуатаційних матеріалів; порядок оформлення та ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі технічної експлуатації лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; основи економіки, наукової організації праці, організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічну експлуатацію лінійно-кабельних споруд електрозв'язку, лінійно-абонентських споруд, розподільної мережі проводового мовлення та радіоточок згідно з правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Забезпечує надійну та якісну роботу обслуговуваних лінійних споруд електрозв'язку та обладнання в межах експлуатаційно-технічних норм. Забезпечує утримання кабелів і контейнерів необслуговуваних підсилюючих пунктів під постійним надлишковим повітряним тиском. Розробляє перспективні, річні та місячні плани і графіки робіт з технічного обслуговування та ремонту лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань та контролює виконання їх у визначені терміни. Здійснює технічний огляд та вимірювання параметрів лінійних споруд електрозв'язку згідно з технологічними картами та інструкціями з експлуатації. Контролює виконання підлеглими працівниками правил технічної експлуатації лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв. Контролює своєчасне і якісне виконання ремонтних робіт та дотримання термінів проведення періодичних випробувань засобів захисту обладнання. Перевіряє паспорти на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку. Провадить інструктаж та навчання підлеглих працівників. Забезпечує відновлення зв'язку в установлені терміни при пошкодженнях та аваріях, а в разі відсутності зв'язку інформує за призначенням. Розслідує причини виникнення пошкоджень та аварій, розроблює та впроваджує заходи щодо їх запобігання. Організовує та здійснює роботу щодо усунення негерметичності кабелів, захисту лінійно-кабельних споруд від корозії та електромагнітних впливів. Організовує обслуговування місць перехрещення та зближення ліній електрозв'язку та розподільної мережі проводового мовлення з лініями електропередачі, контактними мережами, вводами та опорами згідно із чинними правилами. Здійснює контроль за утриманням обладнання, приладів, інструменту, засобів діелектричного захисту відповідно до встановлених вимог. Розробляє та впроваджує системи охорони лінійних споруд електрозв'язку; організовує охоронно-роз'яснювальну роботу, перевіряє наявність у виконавців робіт усіх необхідних документів та видає дозвіл на проведення земляних робіт в охоронних зонах прокладеного кабелю. Здійснює технічний нагляд за роботами, які виконуються сторонніми організаціями в охоронних зонах та поблизу трас лінійних споруд. У разі порушення Умов виконання робіт в межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення та Правил охорони ліній зв'язку організовує розслідування і складає акти про порушення. Розглядає скарги та здійснює заходи щодо усунення виявлених недоліків і причин появи скарг. Контролює наявність вимірювальних приладів та правильність їх використання. Бере участь у прийманні та освоєнні нового обладнання та обладнання після капітального ремонту, забезпечує виконання робіт з монтажу та налагодження. Бере участь в освоєнні нової техніки, у підготовці пропозицій щодо розвитку та реконструкції технічних засобів. Вивчає передові методи праці, упроваджує заходи наукової організації праці. Аналізує показники якості роботи лінійних споруд, розробляє та впроваджує заходи, направлені на підвищення надійності та якості роботи технічних засобів. Бере участь у роботах, пов'язаних з визначенням та усуненням складних пошкоджень в апаратурі та обладнанні. Бере участь у розгляді технічних проектів, в складанні технічних завдань і технічних умов на проектування нових та реконструкцію діючих лінійних споруд та абонентських пристроїв. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв'язку, робить висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства, надає раціоналізаторам практичну допомогу та організовує втілення прийнятих пропозицій. Виконує контроль за станом та веденням виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Контролює стан аварійного запасу експлуатаційних матеріалів, інструменту, арматури, кабелю тощо. Складає заявки на вимірювальні прилади, запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали тощо. Контролює витрати експлуатаційно-технічних матеріалів та запасних частин. Бере участь у розслідуванні причин виробничого травматизму, розробляє та втілює заходи щодо його запобігання. Забезпечує безпечні умови праці під час ремонту лінійних споруд електрозв'язку.