* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпеки експлуатації енергоустаткування; призначення, будову, технічні характеристики, режим експлуатації енергоустаткування атомної електростанції; головну електричну схему атомної електростанції і електричну схему живлення власних потреб атомної електростанції; призначення, будову, принцип дії, місце установки, зони дії релейного захисту, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на енергоустаткуванні; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила будови та безпечної експлуатації електроустановок; методики й стандарти, що регламентують розрахунки режимів роботи пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; протиаварійні й експлуатаційні циркуляри; передовий виробничий досвід у галузі експлуатації енергоустаткування атомної електростанції; положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну, економічну й безпечну роботу енергоустаткування власних потреб атомної електростанції шляхом виконання розрахунків нормальних та аварійних режимів з визначення і коректування уставок пристроїв релейного захисту та автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування релейного захисту й автоматики атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Вирішує технічні питання, що впливають на підтримку в постійній готовності до функціонування пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Здійснює контроль за дотриманням розрахункових режимів пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Проводить аналіз проектної документації на модернізацію і реконструкцію енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Взаємодіє зі службами релейного захисту й автоматики суміжних та енергетичних підприємств, яким підпорядковані, проектними організаціями. Бере участь у роботі щодо перегляду інструкцій з експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Бере участь у роботі комісій з питань розслідування аварій, порушень, відмов у роботі пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування атомної електростанції. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з удосконалення ремонту та експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції. Збирає, узагальнює, ураховує і доводить до відома керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Надає практичну допомогу раціоналізаторам і винахідникам з питань удосконалення ремонту і експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.