Категорія - Фахівці |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Інструктор з фізкультури", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) чи професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: директивні документи, закони, постанови, накази, що стосуються фізичної культури і спорту; основи педагогіки і психології; основи трудового законодавства; правила та норми безпечного проведення занять; правила змагань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Створює фізкультурно-оздоровчі та дитячі спортивні секції, групи. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою. Забезпечує підготовку і виконання календарного плану спортивно-масової, оздоровчої роботи. Бере участь у проведенні спортивно-видовищних та культурно-масових заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, занять фізичною культурою. Бере участь у підготовці планів, звітів.