* *
Інструкція для посади "Інструктор з фізкультури", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з фізкультури" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) чи професійна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні документи, закони, постанови, накази, що стосуються фізичної культури і спорту;
      - основи педагогіки і психології;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми безпечного проведення занять;
      - правила змагань.

1.4. Інструктор з фізкультури призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з фізкультури підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з фізкультури керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з фізкультури під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює фізкультурно-оздоровчі та дитячі спортивні секції, групи.

2.2. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою.

2.3. Забезпечує підготовку і виконання календарного плану спортивно-масової, оздоровчої роботи.

2.4. Бере участь у проведенні спортивно-видовищних та культурно-масових заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, занять фізичною культурою.

2.5. Бере участь у підготовці планів, звітів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з фізкультури має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з фізкультури має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з фізкультури має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з фізкультури має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з фізкультури має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з фізкультури має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з фізкультури має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з фізкультури має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з фізкультури має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з фізкультури несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.