Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор електрохімічного очищення заготовок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип електрохімічного очищення; принцип роботи вантажопідйомних механізмів, які обслуговує; призначення та правила застосування спеціальних пристроїв; правила монтажу заготовок та відливок в пристрої та завантаження їх в ванни; послідовність підготовки розплавів; склад компонентів; режими електрохімічного очищення заготовок та відливок; правила заправлення хімікатів в ванни під час складання розплавів; правила безпечного поводження з розплавами при високій температурі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде з пульта керування процес електрохімічного очищення простих заготовок та відливок з різних металів та сплавів в ваннах з розплавом луг. Підбирає однорідні заготовки та відливки, укладає та кріпить їх в пристроях. Готує ванни для електрохімічного очищення та завантаження їх лугами та кислотами. Завантажує, вивантажує заготовки та відливки з ванн за допомогою вантажопідйомних пристроїв та механізмів. Виконує електрохімічне очищення відливок та заготовок середньої складності, складних та особливо складних під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Очищення: Букси вагонів. Відливки кришок, фланців, перехідників. Маточини коліс автомобілів Корпуси ділильних механізмів металорізальних верстатів. Радіатори опалювальні.