Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила технічної експлуатації ЕОМ; робочі інструкції та інші керівні матеріали з обробки інформації, технічні носії інформації; коди, які застосовуються на ЕОМ; структуру вихідних таблиць для виявлення збоїв під час роботи ЕОМ.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення обчислювального процесу згідно з робочими програмами. Готує технічні носії інформації на пристроях підготовки даних та контролює їх. Записує, зчитує і перезапису є інформацію з одного виду носіїв на інший. Стежить за роботою ЕОМ. Установлює причини збоїв роботи ЕОМ у процесі оброблення інформації. Записує про використання машинного часу та помічені дефекти роботи машин у журнал з обліку машинного часу.