Категорія - Робітники |  Галузь - Коксохімічне виробництво
Інструкція для посади "Газівник коксових печей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес коксування; будову та принцип роботи коксових печей, кантувальних механізмів, кантувальних клапанів, клапанних коробок та іншої апаратури, що обслуговується; схему роботи регуляторів; гідравлічний та температурний режими роботи печей; прийоми регулювання гідравлічного та температурного режимів роботи коксових печей; методику та способи замірювання температури; способи зупинки обігрівання коксових печей та пуску опалювального газу і повітря для обігрівання; комунікації газовідвідної та газопідвідної арматури; розташування регулюючих пристроїв; склад та фізико-хімічні властивості опалювальних газів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує устаткування подавання газу на коксові печі коксових батарей з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу. Забезпечує рівномірне обігрівання камер коксових печей за довжиною кожної батареї. Регулює розподіл тиску в підсклепінному просторі регенераторів за довжиною коксової батареї. Замірює опір насадки регенераторів та температуру в подових каналах. Контролює температурний та гідравлічний режим батарей. Перевіряє стан регенераторів, опалювальних простінків, корнюрів, подових каналів та газопідвідної арматури та організує догляд за ними. Стежить за станом кантувального і знеграфічувального устаткування. Установлює діафрагму для регулювання кількості газу, що надходить в окремі простінки. Проводить замірювання стріли прогинання анкерних колон. Установлює та додержує правильного розставлення пластин на газоповітрянних клапанах. Перевіряє стан та роботу приладів у кабіні і на газозбірниках. Замірює температуру в вертикалах та підсклепінному просторі камер коксування і регенераторів. Забезпечує нормальне зрошування газу в газозбірниках та клапанних коробках. Замірює висоту підсклепінного простору для визначення усадки шихти. Замінює регулюючі пристрої у вузлах підведення газу в простінки та опалювальні канали. Готує інструменти, термопари, діафрагму та кришки люків для замірювання температури коксу. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.