Інструкція для посади "Газівник коксових печей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газівник коксових печей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування;
      - будову та принцип роботи коксових печей, кантувальних механізмів, кантувальних клапанів, клапанних коробок та іншої апаратури, що обслуговується;
      - схему роботи регуляторів;
      - гідравлічний та температурний режими роботи печей;
      - прийоми регулювання гідравлічного та температурного режимів роботи коксових печей;
      - методику та способи замірювання температури;
      - способи зупинки обігрівання коксових печей та пуску опалювального газу і повітря для обігрівання;
      - комунікації газовідвідної та газопідвідної арматури;
      - розташування регулюючих пристроїв;
      - склад та фізико-хімічні властивості опалювальних газів.

1.4. Газівник коксових печей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газівник коксових печей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газівник коксових печей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газівник коксових печей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує устаткування подавання газу на коксові печі коксових батарей з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу.

2.2. Забезпечує рівномірне обігрівання камер коксових печей за довжиною кожної батареї.

2.3. Регулює розподіл тиску в підсклепінному просторі регенераторів за довжиною коксової батареї.

2.4. Замірює опір насадки регенераторів та температуру в подових каналах.

2.5. Контролює температурний та гідравлічний режим батарей.

2.6. Перевіряє стан регенераторів, опалювальних простінків, корнюрів, подових каналів та газопідвідної арматури та організує догляд за ними.

2.7. Стежить за станом кантувального і знеграфічувального устаткування.

2.8. Установлює діафрагму для регулювання кількості газу, що надходить в окремі простінки.

2.9. Проводить замірювання стріли прогинання анкерних колон.

2.10. Установлює та додержує правильного розставлення пластин на газоповітрянних клапанах.

2.11. Перевіряє стан та роботу приладів у кабіні і на газозбірниках.

2.12. Замірює температуру в вертикалах та підсклепінному просторі камер коксування і регенераторів.

2.13. Забезпечує нормальне зрошування газу в газозбірниках та клапанних коробках.

2.14. Замірює висоту підсклепінного простору для визначення усадки шихти.

2.15. Замінює регулюючі пристрої у вузлах підведення газу в простінки та опалювальні канали.

2.16. Готує інструменти, термопари, діафрагму та кришки люків для замірювання температури коксу.

2.17. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газівник коксових печей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газівник коксових печей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газівник коксових печей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газівник коксових печей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газівник коксових печей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газівник коксових печей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газівник коксових печей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газівник коксових печей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газівник коксових печей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газівник коксових печей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.