Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера ковальсько-пресових робіт 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та державні стандарти з приймання складних штамповок, поковок і пружин; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; види браку в ковальсько-штампувальних цехах; причини браку, які залежать від вихідного матеріалу, під час штампування, кування та нагрівання заготовок; технологічні процеси згинання, кування, штампування, правки виробів та навивання пружин; властивості металів різних марок; припуски на механічне оброблення; методи запобігання браку; систему допусків і посадок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає за кресленнями, шаблонами та технічними умовами складні поковки та штамповки з металів різних марок, які виготовляються вільним куванням, штампуванням тощо. Контролює в процесі кування інструмент середньої складності та навивання складних пружин. Перевіряє кутові величини паралельності, перпендикулярності та перевіряє жолоблення площин різними прийомами (биття по поверхні під час обертання) та вимірювальними інструментами (глибиномірами, кутомірами тощо). Перевіряє відповідність деталей, які виробляє, державним стандартам та технічним умовам. Періодично перевіряє додержання температурних режимів кування та штампування. Відбирає зразки матеріалів для проведення аналізів та випробувань.

Приклади робіт
Контроль та приймання: Вали гладкі діаметром понад 200 мм, довжиною понад 3000 мм. Вали колінчасті з кількістю колін до двох. Вали ступінчасті з фланцями масою понад 500 кг. Гачки для розведення країв ран, дзеркала для серця, долота хірургічні. Ексцентрики шатунів. Колеса ходові привідні. Листи корінні ресор довжиною до 2000 мм та ресори. Проводка прокатних станів. Ригелі коксових печей. Різці круглі, різьбові - контроль під час кування. Важілі складної конфігурації суцільноковані. Фрези кінцеві, циліндричні, шпонкові, кутові - контроль під час кування. Шатуни двигунів всіх типів масою понад 100 кг. Шестірні діаметром понад 800 мм.