Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гартівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гартівника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, яке обслуговує; процес термічного оброблення металу різних марок; технологію гартування металу на установках струмів високої частоти; режими гартування металу на струминних гартівних апаратах та гартівних столах різних типів; температурний режим термічного оброблення деталей, виробів; властивості охолоджувального середовища; операції наступного оброблення; режими роботи устаткування; технічні умови на деталі, вироби, які термічно обробляються; будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; систему таврування металу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Гартує, відпалює та патентує катанку, дріт з діаметром до 1,0 мм в газових, мазутних, патентувальних, гартівних, полуменевих та електричних печах періодичної та безперервної дії. Гартує, відпалює, відпускає, нормалізує прутки, штанги, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів з кольорових та чорних металів на електроконтактних машинах, в полуменевих та електричних печах періодичної та безперервної дії. Веде процес нагрівання та гартування прокату на установках струмів високої частоти. Веде процес нагрівання та гартування рейок, коліс, бандажів, вил на гартувальних апаратах, столах, в колодязях, печах, гартівних машинах під керівництвом гартівника вищої кваліфікації. Подає, розкладає та кантує метал на стелажах для гартування. Установлює та знімає індуктор, надіває гартівний апарат на нагріту рейку та знімає його після гартування. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів автоматичної подачі та скиданням металу в кишеню. Забезпечує температурні режими термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляє, залежно від розмірів та марок металів. Стежить за роботою печей, ванн, намотувальних апаратів та барабанів. Контролює правильне та своєчасне завантаження і вивантаження печей і режим термооброблення. Перевіряє якість термооброблення деталей, виробів за зробленими випробуваннями зразків на механічні властивості. Таврує та маркує метал.