Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Автоматник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією автоматника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми автоматів різних конструкцій; правила застосування інструменту та пристроїв для підналагодження та налагодження автоматів; геометрію, правила термооброблення, заточування, доводки та установлення нормального і спеціального різального інструменту, оснащеного пластинками з твердих сплавів або керамічними; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє складні і особливо складні деталі з кількістю переходів понад 6 на багатошпиндельних автоматах з одночасним обслуговуванням і підналагодженням їх, а також на одношпиндельних автоматах з самостійним налагодженням їх під час оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) або за параметром Ra 5 - 2,5 (5 - 6-м класами чистоти) без нарізання різьби.