Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Автоматник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи одношпиндельних автоматів; найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального і простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; найменування і маркування матеріалів, які обробляє; основні відомості про допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); призначення та властивості охолоджувальних та змащувальних рідин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє деталі за 11-м квалітетом (4-м класом точності) або параметром Ra 20 (3-м класом чистоти) на одношпиндельних, відрізних, гвинтонарізних, шліценарізних, шурупонарізних, гайконарізних, прорізних та інших автоматах з одночасним обслуговуванням групи однотипних верстатів. Обробляє прості і середньої складності деталі з кількістю переходів до 6 на налагоджених багатошпиндельних автоматах. Заправляє матеріал у верстат або завантажує бункер. Стежить за станом різального інструменту, системою змащування та охолодження. Перевіряє виготовлені деталі простим і спеціальним контрольно-вимірювальним інструментом.