Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Конторський службовець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації планування виробництва і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних документів; організацію документообігу на підприємстві; основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарської діяльності підприємства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи та практичні навички роботи на комп'ютері.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарської діяльності виробництва на підприємстві. Здійснює роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готує відповідну інформацію. Приймає і контролює правильне оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну встановлену звітність. Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності виробництва. Готує на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) господарської діяльності на підприємстві, сприяє їх здійсненню. Виконує поточні завдання у межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівника, якому підпорядкований. Стежить за зберіганням планових та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.