Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Торговельний брокер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна (економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (економічна) освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, що стосуються діяльності біржі, брокерської контори; ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки; кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку; профіль біржі, брокерської контори; види біржових угод; правила ведення переговорів про умови покупки або продажу товару; порядок установлення ціни товару і оплати; організацію торгівлі, рекламної діяльності, проведення торгів і аукціонів; правила складання аукціонних каталогів; основи соціальної психології; вимоги, що пред'являються до товарів; порядок укладення договорів; складання і оформлення необхідних документів, установленої звітності, підготовки інформації про продавані товари; основи страхування; організацію праці та керування; цивільне і трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує цивільно-правові угоди з різними товарами від свого імені або за дорученням клієнтів на підставі укладеного з ними договору доручення або договору. Виконує доручення клієнтів у порядку їхнього надходження, на найбільш вигідних для них умовах. Купує і продає партії товарів на аукціонах, ринках наявного товару або термінового ринку, торгах. Установлює ділові контакти з покупцями або продавцями товарів для забезпечення вигідного його продажу або покупки. Повідомляє клієнтам про зроблені угоди за допомогою складання брокерських записок. Вивчає кон'юнктуру ринку, споживчі властивості товарів, вимоги учасників угоди щодо покупки або продажу товарів або укладенню комерційних біржових справ різного ступеня довіри (договір комісії, договір доручення). Відвідує торги і аукціони, забезпечує надання необхідних даних для складання аукціонних каталогів, а також установлення від імені клієнтів ціни продажу, її зміни та суми угоди. Виконує розрахунково-аналітичні операції, а також операції, пов'язані з реєстрацією і оформленням біржових документів, формулює зміст брокерських заявок. Консультує клієнтів з питань, що становлять його компетенцію. Керує роботою підлеглих йому агентів.