Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Газозварник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газозварника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: механічні та технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавлений метал; вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання; способи контролю та випробування відповідальних зварних швів; вплив термічного оброблення та властивості зварного з'єднання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує газове зварювання складних та відповідальних деталей, вузлів, механізмів, конструкцій та трубопроводів з високовуглецевих, легованих, спеціальних та корозійностійких сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів, які призначені для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском. Наплавляє твердими сплавами складні та відповідальні деталі, вузли, конструкції та механізми. Зварює та усуває тріщини та раковини в тонкостінних виробах та виробах з важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення газовим пальником зварних стиків після зварювання.

Приклади робіт
Амбразури доменних печей - зварювання раковин та тріщин. Арматура трубопровідна запірна з олов'яних бронз та латуні (кременистої) - зварювання під пробний тиск понад 5 МПа (48,4 атм). Балони, ковпаки, сфери, які працюють у вакуумі, - зварювання. Ванни свинцеві - зварювання. Відливки алюмінієві та бронзові, складні та великі - наплавлення раковин та тріщин. Гвинти гребні бронзові та латунні - виправлення дефектів наплавленням. Деталі газозварювальної апаратури - паяння срібними припоями. Змійовики з міді - зварювання. Кесони мартенівських печей (гарячий ремонт) - внутрішнє зварювання. Компенсатори сильфонного типу з корозійностійких сталей - паяння. Колектори складної конфігурації з 20 та більше деталями з корозійностійкої та жароміцної сталі з перевіркою макроструктури за допомогою рентгенографії - зварювання. Корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні - усунення дефектів наплавленням. Котли парові - наплавлення тріщин. Прес-форми - зварювання у важкодоступних місцях. Ротори електричних машин - зварювання короткозамкнених кілець, стрижнів, наплавлення. Станини складні, фартухи великих токарних верстатів - зварювання, наплавлення тріщин. Трубки імпульсні системи КВП та автоматики - зварювання. Трубні елементи парових котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі. Трубопроводи технологічні III та V категорій (групи), трубопроводи пари та води III та V категорій - зварювання. Труби свинцеві - зварювання. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску - зварювання на монтажі. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування з тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм) Циліндри двигунів внутрішнього згоряння - зварювання зовнішніх та внутрішніх оболонок. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.