* *
Інструкція для посади "Газозварник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газозварник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газозварника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - механічні та технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавлений метал;
      - вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання;
      - способи контролю та випробування відповідальних зварних швів;
      - вплив термічного оброблення та властивості зварного з'єднання.

1.4. Газозварник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газозварник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газозварник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газозварник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує газове зварювання складних та відповідальних деталей, вузлів, механізмів, конструкцій та трубопроводів з високовуглецевих, легованих, спеціальних та корозійностійких сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів, які призначені для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском.

2.2. Наплавляє твердими сплавами складні та відповідальні деталі, вузли, конструкції та механізми.

2.3. Зварює та усуває тріщини та раковини в тонкостінних виробах та виробах з важкодоступними для зварювання місцями.

2.4. Виконує термооброблення газовим пальником зварних стиків після зварювання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газозварник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газозварник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газозварник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газозварник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газозварник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газозварник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газозварник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газозварник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газозварник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газозварник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амбразури доменних печей - зварювання раковин та тріщин.

5.2. Арматура трубопровідна запірна з олов'яних бронз та латуні (кременистої) - зварювання під пробний тиск понад 5 МПа (48,4 атм).

5.3. Балони, ковпаки, сфери, які працюють у вакуумі, - зварювання.

5.4. Ванни свинцеві - зварювання.

5.5. Відливки алюмінієві та бронзові, складні та великі - наплавлення раковин та тріщин.

5.6. Гвинти гребні бронзові та латунні - виправлення дефектів наплавленням.

5.7. Деталі газозварювальної апаратури - паяння срібними припоями.

5.8. Змійовики з міді - зварювання.

5.9. Кесони мартенівських печей (гарячий ремонт) - внутрішнє зварювання.

5.10. Компенсатори сильфонного типу з корозійностійких сталей - паяння.

5.11. Колектори складної конфігурації з 20 та більше деталями з корозійностійкої та жароміцної сталі з перевіркою макроструктури за допомогою рентгенографії - зварювання.

5.12. Корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні - усунення дефектів наплавленням.

5.13. Котли парові - наплавлення тріщин.

5.14. Прес-форми - зварювання у важкодоступних місцях.

5.15. Ротори електричних машин - зварювання короткозамкнених кілець, стрижнів, наплавлення.

5.16. Станини складні, фартухи великих токарних верстатів - зварювання, наплавлення тріщин.

5.17. Трубки імпульсні системи КВП та автоматики - зварювання.

5.18. Трубні елементи парових котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.19. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.

5.20. Трубопроводи технологічні III та V категорій (групи), трубопроводи пари та води III та V категорій - зварювання.

5.21. Труби свинцеві - зварювання.

5.22. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску - зварювання на монтажі.

5.23. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування з тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм) Циліндри двигунів внутрішнього згоряння - зварювання зовнішніх та внутрішніх оболонок.

5.24. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.