Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на приймання особливо складних і відповідальних деталей та виробів після механічного оброблення, а також вузлів, механізмів, комплектів і конструкцій після остаточного складання; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; припуски для всіх видів оброблення, які проводяться в цеху або на дільниці, що обслуговує; методи контролю геометричних параметрів (абсолютний, відносний, прямий, непрямий); способи і порядок випробувань вузлів, механізмів і конструкцій, які приймає; інтерференційні методи контролю для особливо точної перевірки площин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає особливо складні і відповідальні деталі, вироби після механічного і слюсарного оброблення, а також вузли, механізми, комплекти і конструкції в цілому після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань з перевіркою точності виготовлення та складання з застосуванням всілякого спеціального та універсального контрольно-вимірювального інструменту та приладів. Контролює складний і спеціальний різальний інструмент. Перевіряє верстати на точність оброблення без навантаження та під навантаженням. Перевіряє на спеціальних стендах відповідність характеристик об'єктів, які складає, паспортним даним. Визначає відповідність до Державного стандарту матеріалів, які надходять на оброблення, за результатами аналізів та випробувань в лабораторіях. Установлює порядок приймання і перевірки складених вузлів і конструкцій.

Приклади робіт
Ахтерштевень - контроль після розточування. Блоки регулювання та захисту турбін - контроль складання та випробувань на стенді. Вали колінчасті автомобільних та тракторних двигунів - контроль остаточного оброблення. Вали колінчасті - контроль після остаточного оброблення. Вали розганяльні - контроль після механічного оброблення. Вали суднові гребні - контроль чистового обточування та шліфування шийок. Верстати токарно-револьверні, круглошліфувальні, плоско-шліфувальні, одношпиндельні автомати всіх моделей - контроль, випробування, приймання. Гальмівна система пасажирських вагонів - контроль складання та випробування. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) - контроль загального складання. Калібри, спеціальні шаблони 6-го квалітету (1 - 2-го класів точності) - приймання. Картери коробок швидкостей - приймання. Колеса зубчасті з криволінійним зубом і шевронні різних розмірів - контроль остаточного оброблення. Колони гідравлічних пресів довжиною понад 12000 мм - контроль чистового оброблення. Корпуси турбін високого тиску - контроль чистового розточування. Кришки вентиляційні - контроль після складання та випробування. Лебідки вантажні - контроль після складання та випробування. Маточина - контроль після токарного оброблення. Машини для лиття під тиском - контроль, випробування та приймання. Повзуни - контроль після фрезерування. Секції об'ємні - контроль складання. Станини металорізальних верстатів - приймання після остаточного механічного оброблення. Стінки торцеві рудорозмельних млинів - контроль після механічного оброблення. Трактори - контроль, випробування установлення мотора з перевіркою центрування.