Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електрозаточувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозаточувальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила налагодження електрозаточувальних верстатів різних типів; принцип роботи і способи підтримки необхідних режимів роботи; вплив режимів роботи і ступеня оброблення різних матеріалів на якість інструменту, який заточує; основи електротехніки і електрохімії у межах роботи, яку виконує; способи установлення і вивірення інструменту, який заточує; технічні вимоги до точності і чистоти електрозаточування; призначення і правила застосування контрольно-вимірювального інструменту і приладів; будову пристроїв для установлення і вивірення заточувального інструменту; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заточує і доводить на електрозаточувальних верстатах спеціальний різальний інструмент. Настроює верстат на заданий електрорежим. Визначає ступінь відпрацювання робочої рідини в процесі експлуатації. Установлює і вивіряє складний інструмент. Використовує контрольно-вимірювальний інструмент, прилади і пристрої. Визначає характер і причини виникнення неполадок. Настроює верстат.

Приклади робіт
Заточування і доведення: Зенкери насадні. Свердла з пластинами твердих сплавів. Фрези з вставними ножами.