Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електрозаточувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозаточувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні і електричні схеми електрозаточувальних верстатів; способи електрозаточування і доведення інструментів; правила і принцип вибору необхідних режимів роботи; властивості матеріалів, які обробляє; конструктивну будову спеціальних пристроїв і правила користування ними для вивірення і заточування складного і фасонного інструменту; вимоги до точності і чистоти електрозаточування; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заточує і доводить на всіляких електрозаточувальних верстатах складний і особливо складний інструмент. Настроює електроверстати на заданий електрорежим. Визначає режими роботи верстата залежно від типу інструменту, який заточує. Використовує спеціальний контрольно-вимірювальний інструмент і установлені на верстатах прилади для визначення правильності заточування і стежить за ходом процесу. Установлює причини неполадок, які виникають, та усуває нескладні ушкодження.

Приклади робіт
Заточування і доведення: Головки для швидкісного фрезерування. Різці з перемінними кутами різання. Різці спеціальні різьбові. Різці фасонні. Фрези черв'ячні і пальцеві.