Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електроерозіоніст 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електроерозіоніста 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи налагодження і перевірки на точність всіляких верстатів, апаратів і установок різних типів; принцип вибору і установлення режимів, меж їх значень, зв'язок між параметрами режимів, продуктивністю, точністю і чистотою оброблення; особливості оброблення твердих і жароміцних сплавів, напівпровідникових матеріалів, визначення найвигідніших режимів їх оброблення; можливість заміни діелектричної рідини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електроіскрове, електроімпульсне оброблення ексцентрично розташованих і ступінчастих отворів різної конфігурації пазів, зовнішніх і внутрішніх криволінійних поверхонь відповідальних і унікальних прес-форм, штампів і кокілів за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класом точності) або за параметром Ra 0,63-0,32 (8 - 9-м класом чистоти), які вимагають перестановок і комбінованого кріплення з вивіренням в декількох площинах. Виконує електроерозійне шліфування ступінчастих отворів з різними формами переходів з точністю до 0,05 мм. Обробляє вироби з жароміцних і твердосплавних матеріалів.