Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електроерозіоніст 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електроерозіоніста 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, кінематичні схеми і способи налагодження і перевірки на точність верстатів різних типів, які обслуговує; способи установлення, кріплення і вивірення складних, відповідальних, унікальних деталей, правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; методи перевірки електричних схем; принцип дії джерел живлення; правила вибору різних робочих середовищ залежно від видів оброблення і марки матеріалу, який обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електроіскрове, електроімпульсне оброблення ексцентрично розташованих і ступінчастих отворів різної конфігурації і пазів, зовнішніх і внутрішніх криволінійних поверхонь і порожнин відповідальних та унікальних прес-форм, штампів і кокілів за 6 - 7-м квалітетами (2-м класом точності) або за параметром Ra 1,25-0,63 (7 - 8-м класом чистоти), які вимагають перестановок і комбінованого кріплення з вивіренням в декількох площинах. Виконує електроерозійне шліфування отворів в деталях з твердих сплавів та крихких матеріалів, а також ступінчастих отворів з різними формами переходів з точністю понад 0,05 мм. Налагоджує верстати різних типів.