* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок осушення та одоризації газу I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються експлуатації установок осушення та одоризації газу; обладнання та технологічні схеми установок осушення та одоризації газу; правила технічної експлуатації установок осушення та одоризації газу; регламенти технологічних режимів роботи установок; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво роботою персоналу, зайнятого обслуговуванням установок. Контролює дотримання персоналом заданого технологічного режиму роботи установок, вживає заходів щодо усунення його порушень. Контролює безперебійну роботу обладнання, дотримання правил технічної та безпечної експлуатації обладнання та своєчасного ремонтно-профілактичного обслуговування. Складає плани і графіки ремонтно-профілактичних робіт і випробувань обладнання установок. Складає заявки на матеріали, інструменти, запасні частини, необхідні для експлуатації і ремонтного обслуговування установок; веде їх облік. Організовує роботи з огляду, випробувань та перевірок обладнання та приладів згідно з діючими нормами і правилами. Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження, випробування установок осушення та одоризації газу. Вносить зміни в технологічний режим роботи установок за вказівками диспетчера. Готує робочі місця для проведення ремонтних робіт сторонніми організаціями та контролює якість їх виконання. Бере участь у прийманні в експлуатацію нового або реконструйованого обладнання, нових або модернізованих установок осушення та одоризації газу. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення технології, автоматизації та механізації технологічного процесу. Здійснює технічну підготовку персоналу. Бере участь в усуненні аварійних ситуацій, в аналізі причин, які їм сприяли; вносить пропозиції щодо їх запобігання.