* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок осушення та одоризації газу I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються експлуатації установок осушення та одоризації газу;
      - обладнання та технологічні схеми установок осушення та одоризації газу;
      - правила технічної експлуатації установок осушення та одоризації газу;
      - регламенти технологічних режимів роботи установок;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво роботою персоналу, зайнятого обслуговуванням установок.

2.2. Контролює дотримання персоналом заданого технологічного режиму роботи установок, вживає заходів щодо усунення його порушень.

2.3. Контролює безперебійну роботу обладнання, дотримання правил технічної та безпечної експлуатації обладнання та своєчасного ремонтно-профілактичного обслуговування.

2.4. Складає плани і графіки ремонтно-профілактичних робіт і випробувань обладнання установок.

2.5. Складає заявки на матеріали, інструменти, запасні частини, необхідні для експлуатації і ремонтного обслуговування установок; веде їх облік.

2.6. Організовує роботи з огляду, випробувань та перевірок обладнання та приладів згідно з діючими нормами і правилами.

2.7. Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження, випробування установок осушення та одоризації газу.

2.8. Вносить зміни в технологічний режим роботи установок за вказівками диспетчера.

2.9. Готує робочі місця для проведення ремонтних робіт сторонніми організаціями та контролює якість їх виконання.

2.10. Бере участь у прийманні в експлуатацію нового або реконструйованого обладнання, нових або модернізованих установок осушення та одоризації газу.

2.11. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення технології, автоматизації та механізації технологічного процесу.

2.12. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.13. Бере участь в усуненні аварійних ситуацій, в аналізі причин, які їм сприяли; вносить пропозиції щодо їх запобігання.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.