* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з управління блоком атомної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з експлуатації реакторного й турбінного устаткування атомної електростанції - не менше 3 років, в тому числі за професією інженера з управління блоком атомної станції I категорії або провідного інженера з управління реактором - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації реакторного і турбінного устаткування атомних електростанцій; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила ядерної і радіаційної безпеки; правила Держміськтехнагляду і Держатоменергонагляду; загальні положення про забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування споруд і експлуатації; керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах; правила охорони праці в процесі експлуатації тепломеханічного устаткування атомної електростанції і теплових мереж; протиаварійні й експлуатаційні циркуляри; типові та експлуатаційні інструкції обладнання, що обслуговується, пристроїв, технологічних систем; правила будови й безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації устаткування і технологічних систем енергоблока; технологічні схеми енергоблока; головну електричну схему атомної електростанції; електричну схему живлення власних потреб енергоблока; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, установлених на обладнанні енергоблока; технічні характеристики, конструкції енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного та турбінного відділень; порядок пуску, зупинки устаткування і технічних систем енергоблока, проведення оперативного перемикання на устаткуванні, пристроях, технологічних системах енергоблока; систему нарядів і допусків до провадження робіт на устаткуванні; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації устаткування атомних електростанцій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту, ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування управління реакторною установкою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль та керування режимом роботи устаткування блоку атомної електростанції з пульта блочного і резервного щитів керування, забезпечуючи безаварійну економічну роботу блока. Забезпечує координацію дій інженера з керування реактором та інженера з керування турбіною в нормальній або надзвичайній ситуаціях на енергоблоці. Забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного й теплового навантаження блока атомної електростанції та графіка споживання енергії на власні потреби. Контролює підтримку нормальних параметрів роботи реактора і турбіни, систем та устаткування в робочому стані, у стані розхолоджування та ремонту. Повідомляє оперативному керівнику, якому підпорядкований, про порушення режиму роботи блоку, пошкодження на устаткуванні та вживає заходів з відновлення нормального режиму або усунення дефектів. Під час усіх перемикань забезпечує надійність теплових схем, схем власних потреб і систем аварійного розхолоджування блоку. Реалізовує виконання графіків випробовування устаткування і систем, переходу на резервне устаткування, виведення в ремонт, виконує операції з пуску, зупинки устаткування і перемикання в схемах. Підтримує устаткування систем безпеки енергоблока в стані постійної готовності до роботи. Забезпечує безперебійну роботу систем безпеки. Веде оперативну документацію. Бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні.