Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Реквізитор 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: наявний фонд реквізиту, меблів, драпіровок; техніку простого шиття, підклеювання, прання; правила застосування та приготування морилки, клею, лаку; правила перенесення та транспортування меблів та реквізиту; порядок та форми матеріальної звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом реквізитора більш високої кваліфікації обслуговує вистави (програми) та репетиції меблями, предметами реквізиту та драпіровками. За вказівкою художника добирає та отримує на складі предмети реквізиту, драпіровки, меблі та здійснює їх упакування. Проводить дрібний ремонт предметів реквізиту, драпіровок, меблів безпосередньо під час вистав (програм) і репетицій. Переносить та транспортує меблі та предмети реквізиту. Чергує під час вистав (програм) та репетицій.