Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Сушильник пакетів конденсаторів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу робота.

Знає та застосовує у діяльності: будову та призначення конденсаторів, призначення вакуумного сушіння пакетів конденсаторів; будову, принцип роботи та правила обслуговування термовакуумних установок, контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання сили струму, напруги, ємності, опору, залишкового тиску та температури; схеми з'єднання пакетів для сушіння струмом; допуски на опір обкладок пакетів конденсаторів; режими сушіння пакетів різних типів конденсаторів; залежність інтенсивності сушіння від температури та залишкового тиску; правила завантаження та вивантаження пакетів; основи знань з електротехніки; характерні несправності установок та методи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Сушить пакети конденсаторів у термовакуумних установках. Установлює пакети на сушильний візок, виконує необхідні підключення. Регулює температуру та тиск відповідно до заданого режиму за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Записує показання контрольно-вимірювальних приладів у журналі. Виявляє несправності роботи термовакуумних установок та усуває їх.