Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник адсорбції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника адсорбції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробничої дільниці; фізико-хімічні основи і суть процесу, який обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і адсорбентів; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; технологічний режим, правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес адсорбції - уловлює газоподібні або рідкі продукти поверхнею твердих вбирачів. Готує адсорбент, завантажує його в апарати. Подає в апарати гази, які очищуються і розділяються, або рідини, стежить за ходом процесу, вимикає апарати в міру насичення адсорбента і зниження якості очищення, виділяє (десорбцює) адсорбовані продукти продуванням апаратів парою. Провадить конденсацію парів, отримання адсорбованих продуктів відстоюванням конденсату або його перегонкою. Уловлює або очищає (осушує) гази, які виділяються у ході процесу, нейтралізує стічні води, передає розділені (очищені) продукти на наступні операції або на склад. Провадить аналізи. Контролює хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує адсорбери, конденсатори, перегінні апарати, скрубери, насоси та інше устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.