Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Газозварник 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 6 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: механічні та технологічні властивості різних видів металів, що зварюються; різні види легких і важких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори, що її спричиняють; основні знання з металографії зварних швів; правила технологічної послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання; методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню; методи усунення дефектів у зварних швах; методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; вимоги технічної документації до експлуатації газозварювальної апаратури; креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів; способи виконання газозварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог пожеж-ної безпеки; правила роботи зі шкідливими, небезпечними та отруйними речовинами, що застосовуються під час виконання робіт; правила роботи на риштуванні, підмост-ках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів, призначених для роботи під високими динамічними та вібраційними навантаженнями і високим тиском, та конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, газозварювальної апаратури та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Виконує газозварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа згідно із технологічними картами. Здійснює контроль за дотриманням правил щодо виконання газозварювальних робіт.

Приклади робіт
Газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей та конструкцій, конструкцій складної конфігурації з металів різних типів під час виконання монтажних та ремонтно-будівельних робіт на висоті, у стиснених умовах, у діючих цехах без зупинки виробництва у всіх просторових положеннях зварного шва. Газове зварювання під час монтажу та ремонту діючих трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску, технологічних трубопроводів І та II категорій (груп), трубопроводів водопостачання та теплофікації. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією та робочими кресленнями.