* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Бурильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види бурових робіт; призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характеристики; будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання; технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах; методи цементації, бетонування, тампонажу свердловин; способи приготування та обробки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів, методи їх встановлення у свердловину, заповнену гідротехнічним бетоном; марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону; призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловильних робіт; класифікацію та властивості ґрунтів; способи та правила виконання кроквяних, вантажно-розвантажувальних робіт; методи бетонування свердловин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні робіт з буріння та розширення свердловин, у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, буронабивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демонтажі бурової установки. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби, бетонування свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, комплекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси та металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки. Виконує інші роботи, передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

Приклади робіт
Виконання робіт з буріння та розширення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурильного устаткування та інструменту), монтажу, демонтажу бурової установки. Завантаження (розвантаження) базового механізму на трейлер, частин бурової установки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному стані. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика. Здійснення контролю за якістю бетону, відбір зразків бетону. Опускання та піднімання бетонолітної труби, здійснення контролю за процесом бетонування, за осьовим навантаженням на робочий інструмент. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек, закріплення стінок свердловин трубами, виготовлення та закачування глиняного розчину, встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Встановлення інвентарної опалубки, формування оголовків паль. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Вибір бурів, доліт, желонок, шнекових колон, комплектація в цілому бурових колон. Виконання операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту. Очищення забою свердловин, обслуговування бурових насосів та іншого допоміжного обладнання. Проведення ловильних робіт, закривання горловини свердловин щитами. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань виготовлених конструкцій паль. Проведення кроквяних, вантажно-розвантажувальних, ліквідаційних робіт на будівельному майданчику. Монтаж, демонтаж випробувального стенда паль. Спостерігання за станом бетоноводів, їх заповненням, їх промивання та продування після закінчення процесу бетонування.