Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Арматурник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 4 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків, розставлення стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та ескізами; порядок вивірення встановленої арматури й армоконструкцій; правила виконання робіт у декілька ярусів; правила встановлення закладних вентиляційних деталей трубних проходок атомних електростанцій; правила експлуатації металообробних верстатів, такелажних, монтажних пристроїв та устаткування; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях або в їх зоні; правила дотримання по-жежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

Приклади робіт
Збирання та монтаж складних сіток і плоских каркасів (незалежно від маси), подвійних сіток масою більше 100 кг і простих просторових каркасів. Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів та шляхопроводів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень, трубах тощо. Розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів. В'язання арматурних каркасів у котлованах. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у скла-дних конструкціях. Установлювання закладних вентиляційних деталей і трубних про-ходок атомних електростанцій. Підготовка арматури до зварювання ванним спосо-бом на висоті.