Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Арматурник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 3 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи застосування такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для попереднього напружування арматури всіх видів; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор і вивірення за кресленнями та ескізами стрижнів, простих сіток і плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі ванним способом; правила роботи з механізованим, електричним, пневматичним інструментом, такелажними, монтажними пристроями; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомо-більних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо або в їх зоні; правила до-тримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи середньої складності, що здійснюються під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

Приклади робіт
Гнуття арматурної сталі із використанням ручних і приводних верстатів, коли стрижень має бути чотирьох відгинів. Складання та монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг. Заготовлювання канатів або виготовляння арматурних пучків із попереднім натягуванням. Установлювання арматури з окремих стрижнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і перегородках. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучкових колон. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених арматурних сіток і каркасів. Розчищання арма-турних випусків ванно-шовного зварювання. В'язання, встановлювання та стикування арматурних каркасів для буронабивних паль.