Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Бетоняр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів; правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону; правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину; способи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням; правила влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів; правила ви-конання робіт у декілька ярусів; робочу документацію щодо виконання проекту виро-бництва робіт та креслення; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим та електричним інструментом, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями; правила безпеч-ної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила використання сиг-налів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних пі-діймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконан-ня робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бетонування особливо складних залізобетонних монолітних конструкцій, виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних архітектурних деталей.

Приклади робіт
Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь, куполів, арок, ферм, колон, карнизів, резервуарів та бункерів, конструкцій гідротехнічних споруд, у ребристі, коробчасті та інші особливо складні конструкції прогонових будівель мостів та шляхопроводів. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину. Промивання бетонолітної труби. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів. Ви-готовляння балок, плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів та пло-щадок, балконних плит, сходинок, архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону. Укладання бетонних сумішей в опалу-бку конструкцій ГЕС, ТЕС, АЕС, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підзем-них споруд спеціального призначення тощо. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів особливо складної конструкції та конфігурації (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм, тунельних облицювань, аркових перекриттів, балок із великими прогонами тощо). Замонолічування стиків і швів між фундаментними плитами або блоками, стійок і рам з підколонниками, елементів опор, поздовжніх швів плит, діафрагм, балок. Здійснення ко-нтролю за дотриманням технології виконання робіт.