Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Верхолаз 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 6 розряду не менше 1 року. Вік — не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Знає та застосовує у діяльності: принцип організації верхолазних робіт; основні конструктивні особливості об'єктів, де здійснюються роботи; правила та технологію виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт, дотримання вимог до якості робіт; правила роботи на риштуванні,, підмостках, драбинах, підіймачах, з підвісних колисок; правила випробовування та норми безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів, індивідуальних спеціальних страхувальних засобів та верхолазного спорядження, монтажних одно-рольних блоків; будову ручних і механічних лебідок, талей, правила безпечної роботи з ними; методи налагоджування систем підіймання та опускання людей і вантажів, систем переміщання у безопорному просторі із застосуванням верхолазного спорядження у процесі виконання робіт; правила роботи з механізованим інструментом та обладнанням; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію і порядок проведення рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, ремонтно-відновлювальні роботи в опорному та безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій під час будівництва та ремонту підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів, радіо- та телебашт, причалів, будівель, споруд тощо. Виконує огляд, ревізію та виявлення дефектів конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій.

Приклади робіт
Виконання особливо складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 20 м у ході будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів тощо. Монтаж залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей. Кладка стін, колон, перемичок, карнизів складної конструкції з одночасним облицюванням цеглою та природним каменем. Виконання ремонтних робіт на висотних будівлях та спорудах. Замонолічування та герметизація внутрішніх і зовнішніх стиків панелей будівель та споруд, змонтованих зі збірних залізобетонних елементів. Обштукатурювання стін будівель, що мають особливо складну конфігурацію. Виконання очищувальних робіт на висотних будівлях, спорудах, конструкціях, димових трубах, мостах, теле- та радіобаштах, опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку. Фарбування фасадів будівель, ємкостей, промислових споруд із застосуванням механізованих інструментів. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами. Виконання слюсарних робіт у ході монтажу й демонтажу конструкцій та устаткування. Здійснення контролю за дотриманням тех-нології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час опускання-піднімання вантажів підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі). Випробування піді-ймально-такелажних засобів. Обстеження технічного стану висотних будівель, споруд, конструкцій та інженерних комунікацій. Ремонт облицювання, архітектур-них елементів та прикрас, балконів, карнизів тощо із застосуванням лебідок, талів, гинів.