* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення технологічного процесу виробництва комбікормів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами; схему технологічного процесу дозування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів; будову устаткування комбікормових заводів, прийоми його ефективного використання; показники (норми) якості сировини, готової продукції; рецепти комбікормів; норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання; порядок проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування; порядок заповнення журналу обліку переробленої сировини, вироблення готової продукції та іншої документації; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами. Веде процеси гранулювання розсипного комбікорму на технологічних лініях; приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів; дроблення гранул на крупки та сортування їх за функціями; сушіння продукту на сушарках різних конструкцій; виробництва карбамідного концентрату на екструдерах. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює роботу об'ємних дозаторів, сушарок різних конструкцій, екструдерів. Налагоджує режим роботи устаткування за заданим рецептом комбікорму. Розраховує необхідну кількість сировини. Контролює якість виробленої продукції; навантаження на устаткування та ефективність роботи лінії. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування технологічних ліній з виробництва комбікормів. Контролює додержання норм виходу продукції. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож, організовує їх своєчасний ремонт. Веде облік переробленої сировини, виробленої готової продукції, некормових відходів. Веде змінний журнал та іншу документацію. Бере участь у ремонті устаткування комбікормових заводів. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу. Керує бригадою робітників.