* *
Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення технологічного процесу виробництва комбікормів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами;
      - схему технологічного процесу дозування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів;
      - будову устаткування комбікормових заводів, прийоми його ефективного використання;
      - показники (норми) якості сировини, готової продукції;
      - рецепти комбікормів;
      - норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання;
      - порядок проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування;
      - порядок заповнення журналу обліку переробленої сировини, вироблення готової продукції та іншої документації;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами.

2.2. Веде процеси гранулювання розсипного комбікорму на технологічних лініях; приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів; дроблення гранул на крупки та сортування їх за функціями; сушіння продукту на сушарках різних конструкцій; виробництва карбамідного концентрату на екструдерах.

2.3. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює роботу об'ємних дозаторів, сушарок різних конструкцій, екструдерів.

2.4. Налагоджує режим роботи устаткування за заданим рецептом комбікорму.

2.5. Розраховує необхідну кількість сировини.

2.6. Контролює якість виробленої продукції; навантаження на устаткування та ефективність роботи лінії.

2.7. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування технологічних ліній з виробництва комбікормів.

2.8. Контролює додержання норм виходу продукції.

2.9. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож, організовує їх своєчасний ремонт.

2.10. Веде облік переробленої сировини, виробленої готової продукції, некормових відходів.

2.11. Веде змінний журнал та іншу документацію.

2.12. Бере участь у ремонті устаткування комбікормових заводів.

2.13. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу.

2.14. Керує бригадою робітників.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник комбікормового виробництва 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.