Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електромонтажник – налагоджувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією З розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки; призначення та принцип дії електровимірювальних приладів, електричних машин та апаратів; умовні графічні позначки елементів електричних схем; призначення, принцип дії та будову максимально-струмового та теплового захисту; методи перевіряння та настроювання нескладних електричних схем і апаратів; схеми вимірювання та випробовування під час виконання пусконалагоджувальних робіт; будову електроприладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує об'єкти електропостачання напругою менше 1 кВ промислового та цивільного будівництва, а також електроприводів змінного струму, розрахованого на напругу менше 1 кВ з простими схемами керування.

Приклади робіт
Складання простих схем вимірювання та випробовування. Перевіряння максимально-струмового та теплового захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів. Перевіряння схеми, керування електроприводами змінного струму з короткозамкнутим ротором. Настроювання електромагнітних реле струму та напруги. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування та кабелів. Вимірювання опору постійного струму обмоток електричних машин та апаратів. Вимірювання опору заземлення пристроїв.