* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Асистент кінооператора II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінооператора - не менше 1 року, досвід роботи в якості асистента кінооператора не менше, ніж по 1 повнометражному або 4 короткометражних фільмах чи 4 кіножурналах (спецвипусках), або досвід роботи по зйомках написів і трюкового друку - не менше 1 року з доброю оцінкою роботи.

Знає та застосовує у діяльності: типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни і джерела енергії, що застосовуються під час зйомок; методику наведення фокусу і роботу з об'єктивами змінної фокусної відстані; види і типи допоміжної операторської техніки; технологію обробки кінофотоматеріалів; правила одержання, збереження, зарядки, транспортування і здавання в обробку негативної плівки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на апаратуру і пристрої, матеріали і обладнання; основи технології фільмовиробництва; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує творчі і виробничо-технічні завдання кінооператора-постановника і кінооператора фільму. Забезпечує зйомки операторським обладнанням і кіноплівкою. Встановлює під керівництвом кінооператора і разом з бригадою освітлювачів загальне і фонове світло, здійснює експонометричний контроль. Проводить проміри і відзначки фокусу, у тому числі під час роботи з об'єктивами змінної фокусної відстані. Одержує плівку і веде облік її витрат протягом зйомок фільму. Здійснює зарядку касет і камери, проявку операторських проб. Встановлює витрати плівки на кожний відзнятий дубль і повідомляє метраж асистенту кінорежисера, фіксує залишок плівки в касеті. Веде технічний щоденник і заповнює формуляри. Контролює якість і строки обробки відзнятої плівки. Виконує аналогічні обов'язки, працюючи з оператором комбінованих зйомок. Збирає під час зйомки дані для монтажних аркушів, пише їх та здає разом з відзнятим матеріалом.