Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Каскадер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України; інструктивні та методичні документи, що стосуються проведення трюкових робіт; національні та світові тенденції розвитку трюкової діяльності; можливості ефективного використання технічних засобів, реквізиту, приладів тощо; національні та зарубіжні досягнення науки у сфері кінематографії та мистецтва; основи акторського мистецтва, режисури у кінематографії; психології, етики та ділового спілкування, фізичного виховання; правила використання технічних засобів та приладів (у вигляді холодної зброї) під час виконання трюкових номерів; правила безпечного ведення робіт; правила управління автотехнічними засобами та застосування вогнепальної зброї, правила праці з тваринами, вогнем, на воді і під водою, на висоті та у повітрі; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує трюкові номери (сцени), здійснює дублювання акторів під час зйомок кінофільмів (театралізованих дій/шоу, фестивалів, спектаклів тощо). Детально вивчає план (технічне завдання) трюкових зйомок (сцен) щодо виконання трюкових номерів та суворо їх дотримується. Визначає разом з організатором трюкових зйомок (сцен) необхідні технічні пристрої та страхувальні засоби, обумовлює їх встановлення у потрібному місці та у визначений час. Проводить у залежності від складності трюкових номерів необхідну кількість тренувань та репетицій, а у разі, якщо виконання того чи іншого трюка може загрожувати його здоров'ю або безпеці в роботі, вимагає внесення відповідних змін до плану (технічного завдання) трюкових зйомок (сцен). Під час виконання трюкових сцен каскадер у всіх своїх діях повністю підпорядковується старшому каскадеру, а старший каскадер - організатору трюкових зйомок (сцен). Бере участь у створенні проектів нових трюкових номерів, внесенні змін до діючих трюків. Взаємодіє в своїй роботі з іншими виконавцями трюків, особами, що підстраховують каскадерів. Дотримується рекомендацій піротехніка, інших фахівців стосовно безпечного виконання трюків, використання піротехнічних засобів та ефектів, визначених меж безпечних зон, розмітки місць вибухів, інших вимог охорони праці та охорони здоров'я. Вивчає національний та світовий досвід в сфері трюкової діяльності, підвищує кваліфікацію, регулярно тренується, здає іспити, заліки, тестування, проходить медичні огляди тощо.